SA Eesti Mõtteloo Sihtkapital

Vanemuise 19
51014 Tartu

r/k 90001285
a/a 22 100 510 0771